Een goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Relevante informatie over onze werkwijze vindt u op dit deel van onze website.

Handig om te weten

Te laat

Leerlingen horen op tijd in de les te zijn. Wanneer een leerling te laat komt, wordt een te laat briefje gehaald bij de coördinator leerlingzaken (CLZ). Bij herhaling wordt door CLZ actie ondernomen.

Verzuim/ziekte/verlof

Het melden van ziekte/verzuim verloopt via de coördinator leerlingzaken: clz@mencia.nl of 076-5641627 (tussen 08.00-08.30u). Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. De regels leest u hier

Decanaat

De decanen houden zich binnen de school bezig met studie- en beroepskeuze. Gedurende de schoolloopbaan zijn er verschillende keuzemomenten. De decanen helpen de leerlingen bij deze zoektocht. Meer info: Decanaat

Magister

Magister is ons school administratiesysteem. Hierin worden naast adresgegevens en cijfers ook gegevens over de aanwezigheid opgeslagen. Magister bevat een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Hier vinden leerlingen hun huiswerk, opdrachten, studiewijzers en digitaal lesmateriaal.

Mencia Studie Centrum (MSC)

Op Mencia hebben we een eigen centrum voor studiebegeleiding. Het Mencia Studie Centrum (MSC) biedt twee vormen van huiswerkbegeleiding aan: Studeren onder toezicht (SOT) voor leerlingen uit alle klassen. Intensieve huiswerkbegeleiding (IHB) voor leerlingen uit klas 1 t/m 3. Deelname is mogelijk voor 2, 3 of 4 dagen per week. msc@mencia.nl

Medezeggenschap

In het kader van de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft Mencia de Mendoza, als unit van de Scholengemeenschap Breda, een Deelraad. Deze Deelraad bestaat uit acht leden, drie vertegenwoordigers uit het onderwijzend personeel, een uit het onderwijsondersteunend personeel, twee ouders en twee leerlingen. De deelraad is te bereiken via het e-mailadres van de school, administratie@mencia.nl, t.a.v. de Deelraad (DR). De DR van Mencia neemt in zijn geheel zitting in de MR van de SGB. 

Meer informatie over onze school?

mencia gebouw libreon

Ons team

Het team van Mencia bestaat uit docenten en ondersteunend personeel. Elke klas heeft een eigen mentor en elke afdeling een eigen afdelingsleider. Samen zorgen we voor de juiste omstandigheden zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Bekijk ons team
breda mencia de mendoza 024(1)

Onze begeleiding

Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Er staat een heel team klaar om waar nodig ondersteuning te bieden.

Bekijk onze begeleiding
internationaalprofielfotowebsite

Ons internationaal profiel

Mencia wil je goed voorbereiden op de internationale wereld. Daarom heeft de school besloten internationalisering in alle afdelingen te laten terugkomen.

Ons internationaal profiel
mencia gebouw libreon

Meer weten over ons onderwijs?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!