Op Mencia bereiden we je voor om je te ontwikkelen in een internationaal geörienteerde wereld. Internationalisering kom je op al onze afdelingen tegen!

menciainternationaalprofiel

Ontdek jouw wereld op Mencia!

We kennen op Mencia twee stroming voor onderwijs met een internationale focus; Global Citizen Network (GCN) voor de Nederlandstalige en Tweetalig Onderwijs (TTO) voor de Engelstalige afdelingen.

Al in de introductie van de brugklas ga je je verdiepen in andere landen. In de lessen geschiedenis en aardrijkskunde is er extra aandacht voor Europa en de wereld en ook in de Mencia-weken doen we veel op het gebied van internationalisering.

Om vooruit te kunnen in deze wereld is het heel belangrijk dat je goed in talen bent. Je kunt na de brugklas kiezen voor Cambridge Engels. In de bovenbouw bieden we je ook de gelegenheid om een extra examen voor Duits (een Goethe Zertifikat) of Frans (van Delf Scolaire) te maken. Zo stap je beter voorbereid de wereld in.

Internationalisering is gebaseerd op 3 pijlers (zie afbeelding hieronder):

  • Mencia internationaal profiel: voor alle leerlingen op Mencia  
  • Global Citizen Network,  voor alle leerlingen die niet in een tto-klas zitten.
  • TTO (Tweetalig Onderwijs)

 

Mencia is een Global Citizen School

Mencia is lid van het Global Citizen Network van Nuffic, een netwerk van ruim 70 scholen in het voorgezet onderwijs hebben allemaal hetzelfde doel: hun leerlingen opleiden tot wereldburger. 

Global Citizen School, wat houdt dat in? Voor alle leerlingen die niet in een tto-klas zitten staan er ook veel bijzondere activiteiten op het programma. We willen leerlingen zoveel mogelijk kennis laten maken met de wereld om hen heen en de verschillende culturen die daarbij horen. Meer kennis leidt tot meer respect en meer begrip voor de ander. Elke leerling krijgt daarom de mogelijkheid om virtueel of in het echt contact te leggen met leeftijdgenoten uit andere landen. Vakken en certificaten: Anglia, Europakunde, Cambridge FCE/CAE.

European ParliamentAmbassador School (EPAS)

Al vele jaren doen alle leerlingen van Mencia mee aan het EPAS project. Het project heeft als doel de bekendheid van de Europese Unie onder jongeren te vergroten. Op Mencia geven hieraan vorm door tijdens de lessen Europakunde (Nederlandstalig) en het Europe Event (TTO Engelstalig) aandacht te besteden aan de ontstaansgeschiedenis en de actualiteit binnen de EU. Uiteraard besteden we aandacht aan de Dag van Europa en Europese verkiezingen. Elk jaar brengen we een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel met daaraan gekoppeld het Parlementarium, het museum van de EU. Indien de gelegenheid zich voordoet staat ook een bezoek aan het parlement in Straatsburg op het programma (Euroscola). 

Unesco Sustainable Development Goals (SDGs) - 17 doelen voor een betere wereld

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Mencia doet mee aan Eco-school programma

Eco-Schools is het programma dat zorgt voor betekenisvol duurzaam onderwijs. Leerlingen worden geactiveerd om onderzoekend en probleemoplossend aan de slag te gaan met duurzaamheidsvraagstukken binnen de school. Er wordt samengewerkt in een Eco-team dat kan bestaan uit leerlingen, docenten, conciërges, directieleden en soms ook ouders. Het Eco-team bepaalt zelf met welke thema’s zij aan de slag gaat. Duurzaamheid wordt zo verankerd in onderwijs, gedrag, gebouw en omgeving en het schoolbeleid. 

Tweetalig Onderwijs (TTO)

Bij tweetalig onderwijs (tto) zijn taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling de drie pijlers. Leerlingen krijgen de kans Engels te leren beheersen op een hoog niveau. We geven meer dan de helft van de vakken in het Engels. Daarbij integreren we het leren van de taal en de vakinhoud. Daarnaast is er alle ruimte om de taal in de praktijk te brengen bij activiteiten buiten de les, zoals toneelworkshops, presentaties, een reis naar Engeland en een uitwisseling. Vakken en certificaten: Cambridge CAE, IB English A, IB, English B, European and International Orientation (EIO), European Youth Parliament (EYP), Global perspectives.