Naar klas 2 of hoger?

Ben je op een andere school begonnen? En wil je op het Mencia de Mendoza Lyceum verder in de tweede klas of hoger? Dat kan!

breda mencia de mendoza 005 min

Toelating

Het is in principe mogelijk om op Mencia in te stromen in een hoger leerjaar. Dit geldt voor elk leerjaar en voor elke afdeling. Als je op Mencia wilt instromen in een hoger leerjaar dan de brugklas, gelden daarvoor de volgende richtlijnen:

  • De resultaten én het advies van de school waar je op dat moment zit, zijn bepalend voor de aanname.
  • We vragen een overdrachtsdossier.
  • We vragen onderliggende rapporten in geval van een hulpvraag/ondersteuningsbehoefte.
  • Als je aanmeldt voor 22 maart reserveren we een plaatsje voor je. Na die datum plaatsen we je automatisch op een wachtlijst.

Als je op Mencia wilt instromen in havo-4 en je hebt een vmbo diploma dan moet je een zevende vak hebben gedaan op het vmbo. Verder gelden dan ook de bovenstaande items.

Zij-instroom TTO hogere jaren alleen mogelijk indien:

  • de leerling van andere TTO-school komt;
  • de leerlingen internationaal onderwijs in buitenland heeft gevolgd;
  • het Nederlands op niveau is;
  • een WISC wordt afgenomen om vast te stellen of een leerling havo, dan wel vwo aankan.

Als je wilt instromen op Mencia in een hoger leerjaar, neem dan contact op met de afdelingsleider van dat leerjaar:

Aanmelden

Ben je toelaatbaar op onze school? Meld je dan aan! Aanmeldingsformulier