Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!

076 - 560 13 50 administratie@mencia.nl

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik me inschrijven?

Nieuwe brugklasleerlingen kunnen zich inschrijven tijdens de centrale aanmeldingavonden. Deze worden ieder jaar georganiseerd in maart. De data staan op onze website.

Leerlingen die instromen kunnen meer informatie vinden klas 2 of hoger

 

Soorten brugklas en toelatingscriteria?

Niet de Cito-toets maar advies van de basisschool is leidend. De aannamecommissie van Mencia bepaalt aan de hand van o.a. het plaatsingsadvies in welke brugklas de leerling geplaatst wordt.

Combi havo/vwo-brugklas voor Nederlandstalige afdeling; op tto per afdeling aparte brugklassen. Op zowel de Nederlandstalige als de tto-afdeling wordt mogelijk een combi atheneum-gymnasium-klas gevormd.

Wat zijn de toelatingseisen op Mencia?

Soorten brugklas en toelatingscriteria?

  • Niet de Cito-toets maar advies van de basisschool is leidend. Aannamecommissie van Mencia bepaalt aan de hand van o.a. het plaatsingsadvies in welke brugklas de leerling geplaatst wordt.
  • Combi havo/vwo-brugklas voor Nederlandstalige afdeling; op tto per afdeling aparte brugklassen. Op zowel de Nederlandstalige als de tto-afdeling wordt mogelijk een combi atheneum-gymnasium-klas gevormd.

Wat is het verschil Cambridge-tto?

  • Bij Cambridge Engels worden geen andere vakken (dan Engels) in het Engels aangeboden dus er wordt door de leerlingen veel minder Engels gesproken dan binnen tto
  • Bij tto hoort uitgebreid internationaliseringsprogramma en een aparte (activerende) didactiek (CLIL)

 

Waarom kiezen voor gymnasium op Mencia?

In het algemeen? Extra uitdaging, extra algemene ontwikkeling, ontwikkelen van het vermogen nauwkeurig en analytisch te werken, doorzettingsvermogen. Ondersteunend bij leren andere talen en bij veel vervolgopleidingen.

Op Mencia? Zeer goede examenresultaten en gemotiveerde groepen. Positieve sfeer. Combi mogelijk met tto. Mocht het niet lukken, dan hoeft een leerling niet van school. Diverse excursies en speciale gymnasiumreis in de vierde.

Voor wie? Leerlingen die wat extra’s aankunnen en geïnteresseerd zijn in de culturele basis van de Westerse wereld: kunst, wetenschap, filosofie.

Schoolkosten

Schoolkosten 

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We bieden extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma.  

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten, zoals buitenlandse reizen. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Bij het organiseren van reizen/meerdaagse excursies (onderdeel 5) zal ruim van tevoren een inschrijfformulier uitgezet worden naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om het financiële risico voor de school te beperken kunnen wij de reis/meerdaagse excursie alleen door laten gaan als minimaal 95% voor aanvang van de reis/meerdaagse excursie heeft betaald. 

Hiervoor wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wanneer u ervoor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de activiteit(en). Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat wel tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren. 

Tweetalig Onderwijs 

Voor het tweetalig onderwijs worden extra kosten gemaakt. Deze kosten worden niet vanuit de overheid bekostigd. Om u een indruk te geven van de belangrijkste kosten die gemaakt worden voor tweetalig onderwijs die niet uit de reguliere bekostiging betaald kunnen worden, volgt hieronder volgt een korte beschrijving. 
 
Om het tweetalig onderwijs op hoog niveau te houden investeren we in extra lessen voor de leerlingen; in ieder leerjaar volgen de leerlingen extra lessen Engelse taal. De vakdocenten die hun lessen in het Engels geven worden extra geschoold. 

Een belangrijk onderdeel van het tweetalig programma zijn de verschillende interactieve (theater) workshops en excursies.  In meerdere leerjaren worden interessante gastsprekers uitgenodigd. 

  • We bieden een extra vak aan in de bovenbouw; European and International Orientation (EIO)
  • Tweetalige leerlingen kunnen deelnemen aan het European Youth Parliament.
  • Aan het einde van hun schoolloopbaan doen leerlingen een extra Engelstalig examen; op havo IB-examen en op vwo is dat Cambridge Advanced (4vwo) en het IB-examen.
  • Daarnaast gaan de leerlingen geregeld op reis. In de eerste klas (havo en vwo) en de vierde (vwo) maken ze een Engelandreis en in leerjaar 2 (havo) en 3 (vwo) onderbouw en klas 4 (havo) en 5 (vwo) vindt een uitwisseling plaats. 

Wij vragen van elke ouder een bijdrage voor de gemaakte kosten. Alle onderstaande onderdelen worden uit de bijdrage, gespreid en gemiddeld over de jaren op school, betaald. Daarbovenop zijn er nauwelijks extra kosten verbonden aan het tweetalig onderwijs. Het Mencia de Mendoza is sinds vorig jaar een Erasmus+ gecertificeerde school. Dit betekent dat enkele onderdelen van ons programma in aanmerking komen voor subsidies vanuit de Europese Unie. Hiermee kunnen we o.a. de sterk gestegen kosten van vervoer opvangen. Omdat we op alle afdelingen veel uitwisselingen aanbieden, zoeken we jaarlijks een modus om de subsidie redelijk te verdelen. Kostendekkend is het echter niet. 
 
De uitwisselingen en docentscholingen voldoen aan de richtlijnen van het Erasmus+ programma. Dit betekent dat we de kosten van deze onderdelen voor een deel gesubsidieerd krijgen. De reizen naar Engeland voldoen daar door de Brexit niet aan, maar we vinden het wel een heel waardevol onderdeel van ons programma. 
 
We vinden dat we voor deze ouderbijdrage een uitgebreid en veelomvattend programma aanbieden waarmee we het tweetalig onderwijs in en buiten de school vormgeven. De leerlingen beheersen de Engelse taal op een hoog (near-native) niveau en zetten die vaardigheden in om zich te ontwikkelen tot een positief kritische wereldburger. In het tweetalig onderwijs doen leerlingen met deze activiteiten veel internationale contacten op. 
 
Net als bij de vrijwillige ouderbijdrage, is ook voor het tweetalig onderwijs in de wet bepaald dat de toelating van leerlingen tot het tweetalig onderwijs niet afhankelijk mag worden gesteld van het betalen van de extra kosten. Om alle extra activiteiten mogelijk te maken gaan we er evenwel vanuit dat de ouders de bijdrage betalen. Op het Mencia vinden we het belangrijk dat het tweetalig onderwijs voor alle leerlingen die dat willen, toegankelijk is. 

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving met betrekking tot deze bijdragen aangepast. De achtergrond van die aanpassing is dat elke leerling moet kunnen meedoen, niet alleen aan de lessen (vanzelfsprekend), maar ook aan alle extra programma’s en buitenschoolse activiteiten. Financiën mogen geen reden zijn om leerlingen hiervan uit te sluiten. 

In de nieuwe wet worden vier soorten bijdragen genoemd:  

 

 

Mencia de Mendoza Lyceum

Mendelssohnlaan 1
4837 CV Breda

Mencia Sandrode

Akkermolenweg 2D
4881 BL Zundert

Mencia Sandrode

Stuur ons een bericht