Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!

076 - 560 13 50 administratie@mencia.nl

Veelgestelde vragen

Hoe word ik begeleid in de brugklas?

In de brugklas heb je voor elk vak een andere docent. Je hebt ook een mentor. Bij deze docent kun je terecht met al je vragen. Als je moeite hebt met plannen en organiseren, ondersteunt de mentor je. De mentor staat voor je klaar en je kunt altijd bij hem of haar terecht. Zo zorgen we er samen voor dat jij je snel thuis voelt op school.

Wat biedt Mencia voor dyslecten?

Op Mencia de Mendoza proberen we binnen de grenzen van ons ondersteuningsbeleid leerlingen met dyslexie en dyscalculie zo goed mogelijk te begeleiden. Als leidraad gebruiken we hierbij het Protocol Dyslexie voortgezet onderwijs en het Protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie. Zie hier voor het beleid met betrekking tot leerlingen met dyslexie en dyscalculie op Mencia.

Heeft uw kind een officiële dyslexie- en/of een dyscalculieverklaring, dan ontvangen wij die graag tijdens de aanmelding. Mochten er onderzoeks- en begeleidingsverslagen zijn, dan is het ook fijn als u deze met ons zou willen delen.
De ondersteuningscoördinator bekijkt en bespreekt met de leerling voor welke door Mencia geboden faciliteiten uw kind in aanmerking komt en zal u hierover informeren. Desgewenst sluit u aan bij het gesprek en zo nodig vindt er, met uw toestemming, overleg plaats met de (buitenschoolse) remedial teacher van uw kind.

Wat betreft faciliteiten die we uw kind aan kunnen bieden, kunt u denken aan 20% extra tijd bij proefwerken en aangepaste normering bij spellingstoetsen. Leerlingen met dyscalculie hebben ook recht op 20% extra tijd bij toetsen waarbij rekenen een rol speelt. Beschikbare ict-middelen (gebruik voorleesprogramma en/of computer, digitale boeken e.d.) worden ingezet op basis van de adviezen die in de dyslexie- of dyscalculieverklaring staan. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van faciliteiten dienen leerling en ouder(s)/verzorger(s) een aanvraagformulier faciliteiten in bij de ondersteuningscoördinator mw. M. Vergouwen-Bensing.

Op het faciliteitenpasje dat de betreffende leerlingen aan het begin van het schooljaar krijgen uitgereikt staan de individuele faciliteiten genoemd die op basis van de verklaring aan de leerling zijn toegekend. Het pasje is de hele schoolloopbaan geldig. Daarnaast kunnen alle vakdocenten de interne faciliteitenlijst en het leerlingvolgsysteem Magister raadplegen om te zien op weke faciliteiten een leerling recht heeft.

Wat biedt Mencia voor hoogbegaafden?

  • Twee talentcoördinatoren (mevrouw A. Zondervan en mevrouw A. Verhoeven), verzorgen o.a. “denklessen” en coaching
  • Verrijkingsproject voor hoogbegaafde en/of excellent presterende leerlingen (de heer R. Dols)
  • Plusprogramma mogelijk in de vorm van tto of gymnasium, of zelfs tto én gymnasium.

Tal van extra’s mogelijk zoals Cambridge, Goethe, Delf, Spaans, diverse Olympiades

Mencia de Mendoza Lyceum

Mendelssohnlaan 1
4837 CV Breda

Mencia Sandrode

Akkermolenweg 2D
4881 BL Zundert

Mencia Sandrode

Stuur ons een bericht