home | contact | Inloggen   
 
Absentie/ziekmelden
Indien een leerling wegens ziekte of een andere reden niet naar school kan komen geldt de volgende regeling: 
De leerlingen van alle klassen moeten tussen 7.45 en 8.30 uur telefonisch aan de school absent gemeld worden via telefoonnummer: (076) 5 64 16 27. Na afloop van de afwezigheid dient bovendien een absentiebriefje te worden ingeleverd. 
De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet gemeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling onterecht ziek wordt gemeld. In sommige gevallen is dat ter beoordeling van de school. Wanneer een leerling voortdurend te laat komt, of weigert deel te nemen aan lessen, is er duidelijk sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In ieder geval meldt de school het verzuim bij de leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling op drie dagen achtereen verzuimt. Alle scholen melden wekelijks het verzuim bij de gemeente.