home | contact | Inloggen   
 
Begeleiding
Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden.

De mentor is de belangrijkste schakel tussen school, leerlingen en ouders. Hij/zij bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn mentorleerlingen en zoekt voor leerlingen, waar nodig, begeleiding bij andere functionarissen binnen en buiten de school, zoals de counselor, een van de vertrouwenspersonen of het Centrum voor Jeugd en Gezin.


We proberen leerlingen met dyslexie en dyscalculie zo goed mogelijk te begeleiden, 

onderpresteerders op te sporen en te coachen en bieden voor excellent presterende leerlingen het verrijkingsproject. Voor leerlingen die zwak zijn in bepaalde vakken wordt in de onderbouw VIB (vakinhoudelijke begeleiding) aangeboden. Als leerlingen hier behoefte aan hebben, kunnen ze (tegen betaling) na schooltijd studeren onder toezicht of intensieve huiswerkbegeleiding krijgen via het Mencia Studie Centrum.


Ook medeleerlingen worden ingezet om leerlingen te helpen: lentoren verzorgen tegen een kleine vergoeding bijles en leerlingbemiddelaars bieden een luisterend oor aan medeleerlingen die gepest worden of ruzie hebben en gaan samen op zoek naar een oplossing.


Decanen helpen leerlingen bij het maken van keuzes met betrekking tot de studie- en beroepskeuze.

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle specifieke vormen van zorg die buiten de reguliere vak- en leerlingenbegeleiding vallen.